สุโขทัย หางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุโขทัย หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุโขทัย หางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุโขทัย หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุโขทัย Ø
หางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงานสุโขทัย

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 671 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 086291

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา/ป

งานประจำ : ตามวุฒิการศึกษา/ป สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี
1.จัดทำ , ดูแลและจัดเก็บบันทึกเอกสารต่างๆของแผนก
2.ประสานงาน , รวมไปถึงจัดทำรายงาน
3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071656

รองผู้จัดการพนักงานขาย

รองผู้จัดการพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี
1.ตรวจสอบ และประเมินผลงานของพนักงานขาย
2. ร่วมพัฒนา และปรับปรุงระบบวิธีการปฏิบัติงานส่งเสริมการขาย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านโยบาย และระบบงานที่วางไว้ สนับสนุนส่วนงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและสภาวการณ์ปัจจุบัน
3. ประสานงานส่งเสริมการขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร และหน่วยธุรกิจต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและทันเวลา
4. เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ และนโยบายงานส่งเสริมการขาย เพื่อสามารถให้คำแนะนำกับพนักงานขายสามารถตอบคำถาม
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066539

เซลส์วิ่งงานโปรเจค

เซลส์วิ่งงานโปรเจค

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี
1.แนะนำสินค้าและบริการให้กับลูกค้า
2.ติดตามงานขายและจัดเตรียมเอกสารในการนำเสนอลูกค้า
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066540

เจ้าหน้าที่ออกแบบ

เจ้าหน้าที่ออกแบบ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี
ออกแบบโครงสร้างอาคาร / ตกแต่งภายใน
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066541

พนักงานบันทึกสินค้า

พนักงานบันทึกสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,000

งานประจำ : 9,000 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี
บันทึกข้อมูลสินค้า
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066542

ช่างติดตั้ง/ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้า

ช่างติดตั้ง/ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 - 15,000

งานประจำ : 9,000 - 15,000 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี
- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด
- สามารถอธิบายการใช้งาน การบำรุงรักษาและข้อมูลสินค้ากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 057702

ผ/ชพนักงานวิเคราะห์

ผ/ชพนักงานวิเคราะห์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง สุโขทัย สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ช่วยพนักงานวิเคราะห์ในการจัดเรียม,สารเคมี เครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับการปฎิบัติงานวิเคราะห์ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบปฎิบัติงานในการวิเคคราะห์ วัดผล ทดลอง ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ

หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 9 เดือนที่ผ่านมา

หางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงานสุโขทัย
สุโขทัย ฝึกงานสุโขทัย งานชั่วคราวสุโขทัย งานนอกเวลาสุโขทัย งานประจำสุโขทัย งานราชการสุโขทัย งานต่างประเทศสุโขทัย งานอื่นๆสุโขทัย
หางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงานสุโขทัย
สุโขทัย ฝึกงานสุโขทัย งานชั่วคราวสุโขทัย งานนอกเวลาสุโขทัย งานประจำสุโขทัย งานราชการสุโขทัย งานต่างประเทศสุโขทัย งานอื่นๆสุโขทัย