สุโขทัย สุโขทัย เมืองสุโขทัย หางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สุโขทัย สุโขทัย เมืองสุโขทัย หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สุโขทัย สุโขทัย เมืองสุโขทัย หางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สุโขทัย สุโขทัย เมืองสุโขทัย หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สุโขทัย Ø
หางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงานสุโขทัย

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 164517 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 151507

ตำแหน่งงานว่างIT Support &Web Programer

ตำแหน่งงานว่างIT Support &Web Programer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี
• ช่วย support ทางเทคนิค ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขององค์กร
• ติดตั้งและกำหนดค่าระบบคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ วินิฉัย ข้อบกพร่องของ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมถึงการแก้ปัญหาทางเทคนิคและการใช้งานทั้งทางโทรศัพท์ และกับบุคคลโดยตรง
• ช่วย support งานทางเทคนิคอื่นๆ รวมทั้งช่วยช่างเทคนิควิศวกรหรืองานบำรุงรักษา และงาน support อื่นๆ
• จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน สินค้าของบริษัท
• ดูแลงานเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
• ดูแลและพัฒนาเว็บไซด์ของบริษัทตาม Requirement ของบริษัท
• Debug , Test ระ
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128605

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้ง/ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้ง/ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,000 - 15,000

งานประจำ : 9,000 - 15,000 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี
- ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด
- สามารถอธิบายการใช้งาน การบำรุงรักษาและข้อมูลสินค้ากับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161385

ตำแหน่งงานว่างPC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี

ตำแหน่งงานว่างPC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี
- เสนอขายสินค้าประเภท ทีวี และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
- ดูแลสินค้าภายในสต็อค ให้เรียบร้อยและรายงานยอดขายให้กับหัวหน้างาน
- หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 12 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128604

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษั

งานประจำ : ตามโครงสร้าบริษั สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี
พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน

หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134655

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบันทึกสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบันทึกสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 9,000

งานประจำ : 9,000 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี
บันทึกข้อมูลสินค้า
หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 03/04/2563

เลขที่ประกาศ : 128571

ตำแหน่งงานว่างแผนก IT Support

ตำแหน่งงานว่างแผนก IT Support

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย ธานี
• สามารถ ติดตั้ง, แก้ไข, ปรับปรุง อุปกรณ์ Computer ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
• สามารถดูแลระบบ Computer Server (Windows & Linux) เช่น AD, Radius, Antivirus, Database ได้
• สามารถดูแลระบบ Network ในด้านอุปกรณ์ และ Configuration

หางานสุโขทัย รับสมัครงานสุโขทัย : 05/02/2563
หางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงานสุโขทัย
สุโขทัย ฝึกงานสุโขทัย งานชั่วคราวสุโขทัย งานนอกเวลาสุโขทัย งานประจำสุโขทัย งานราชการสุโขทัย งานต่างประเทศสุโขทัย งานอื่นๆสุโขทัย
หางานสุโขทัย สมัครงานสุโขทัย รับสมัครพนักงานสุโขทัย
สุโขทัย ฝึกงานสุโขทัย งานชั่วคราวสุโขทัย งานนอกเวลาสุโขทัย งานประจำสุโขทัย งานราชการสุโขทัย งานต่างประเทศสุโขทัย งานอื่นๆสุโขทัย